ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται προκαταβολικά, κατά την έναρξη δηλαδή αυτής.
 • Στις συνδρομές δεν μπορεί να γίνει πάγωμα, παρά μόνο για μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν με
  υπαιτιότητα του στούντιο.
 • Οι συνδρομές ισχύουν αυστηρά για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί και δεν μπορεί να γίνει χρονική
  παράταση αυτών.
 • Σε περίπτωση που ο ασκούμενος δεν μπορέσει να πραγματοποιήσει όλα τα μαθήματα του ανά εβδομάδα, μπορεί
  να κάνει αναπλήρωση των μαθημάτων αυτών εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε άλλα τμήματα, μέσα στο χρονικό
  διάστημα όμως που ισχύει η συνδρομή του.
 • Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων για μαθήματα που ο ασκούμενος δεν προσήλθε, εκτός αν τα μαθήματα
  δεν πραγματοποιήθηκαν με υπαιτιότητα του στούντιο.
 • Για τη συμμετοχή στα μαθήματα απαιτείται κράτηση θέσης. Η σχετική ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται μέσω της πλατφόρμας στην ενότητα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, όπου ο ασκούμενος έχει πρόσβαση στα μαθήματα του.
 • Μετά τη λήξη της συνδρομής το στούντιο δεν υποχρεούται σε κράτηση θέσης παρά μόνο αν υπάρχει άμεση
  ανανέωση της συνδρομής και σχετική συνεννόηση με τον ασκούμενο.
 • Για λόγους διαθεσιμότητας και διαχωρισμού των τμημάτων με βάση το επίπεδο των ασκουμένων, η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής σε μάθημα τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της από το στούντιο.
  Σε περίπτωση ανανέωσης της συνδρομής αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε νέες ώρες μαθημάτων παρακαλούμε να επικοινωνείτε προηγουμένως με το στούντιο για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το επίπεδο του εκάστοτε τμήματος.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας να προσέλθετε στο μάθημα κάποια ημέρα, απαιτείται ακύρωση του μαθήματος. Η ακύρωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 ώρες πριν από την ώρα έναρξης του μαθήματος, διαφορετικά το μάθημα χρεώνεται κανονικά και δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Η αναπλήρωση μαθήματος απαιτεί τηλεφωνική  επικοινωνία με το στούντιο.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Παρακαλείσθε να προσέρχεστε στο χώρο μας εγκαίρως. Για λόγους δικής σας ασφάλειας και ορθής λειτουργίας
  του μαθήματος, σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης μπορεί να μην σας επιτραπεί η συμμετοχή στο μάθημα.
 • Κατά την είσοδο σας στο χώρο μας παρακαλείσθε να απενεργοποιείτε τα κινητά σας τηλέφωνα. Δεν επιτρέπεται η
  κατοχή των κινητών τηλεφώνων στην αίθουσα που διεξάγονται τα μαθήματα.
 • Παρακαλείσθε να μην εισέρχεστε στην αίθουσα των μαθημάτων με παπούτσια ή κοσμήματα.
 • Παρακαλείσθε να μην φέρνετε στο χώρο του στούντιο αντικείμενα αξίας και χρήματα. Το στούντιο δεν ευθύνεται
  σε περίπτωση απώλειας τους.
 • Συστήνεται για λόγους υγιεινής να έχετε στο μάθημα το δικό σας στρώμα. Σε περίπτωση πάντως που δεν διαθέτετε
  το στούντιο παρέχει στρώμα, συστήνεται απλώς να το καλύπτετε με την προσωπική σας πετσέτα.
 • Παρακαλείσθε πριν το μάθημα να έχετε φροντίσει για την προσωπική σας υγιεινή.
 • Αποφύγετε την πρακτική σε περίπτωση που είστε φαγωμένοι. Η κατανάλωση γεύματος θα πρέπει να γίνεται
  τουλάχιστον 3 ώρες πριν από την πρακτική.
 • Παρακαλείσθε για τη δική σας ασφάλεια να ενημερώνετε τους εκπαιδευτές για τυχόν υπάρχοντες τραυματισμούς,
  προβλήματα υγείας ή πιθανότητα εγκυμοσύνης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά συνδρομής εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω mail στο studioenjoypractice@gmail.com. Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από το μέλος, το Studio Yoga-Pilates Enjoy Practice υποχρεούται να επιστρέψει στο μέλος το αντίτιμο που είχε καταβάλει.

Από το ποσό επιστροφής αφαιρείται το ποσό των μαθημάτων στα οποία το μέλος συμμετείχε αποδεδειγμένα μέχρι την ημερομηνία που ασκήθηκε από αυτό το δικαιωμα υπαναχώρησης. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα που κρατήθηκαν από το μέλος και δεν ακυρώθηκαν προ 3ώρου από την ώρα έναρξης του μαθήματος με ηλεκτρονική ακύρωση ή εγγράφως με mail, υπολογίζονται κανονικά σαν μαθήματα που ο ασκούμενος προσήλθε. (βλ. Πολιτική ακύρωσης μαθηματων)

Η επιστροφή του ποσού στο μέλος γίνεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) του.

Κάνε κράτηση

EVENT

8-9 June 2024
“The Integrity Of Our Sacred Spine”

A holistic look at the structure, function and energetic effects of the common thread in all yoga asana styles and techniques – our spine! Our modern lifestyle exacerbate the ill effects of poor posture, mental stress and spiritual discontent and our spine bears the burden of these stressors.